Skip to main content

AirFlow/ saltblästring

AirFlow är en populär och enkel behandling för att få bort ytliga missfärgningar. Vi blästrar bort missfärgningarna på dina tänder med en blandning av salt, vatten och luft.

Det är viktigt att tänderna är friska och att tandsten är borttaget innan AirFlow-behandlingen påbörjas.