Skip to main content

Basundersökning

Prisinformation

En basundersökning hos tandläkare är en grundlig undersökning för att få en helhetsbild av ditt tandstatus och se om det finns något behandlingsbehov.
I vissa fall behövs även en kompletterande undersökning för att kunna fastställa lämplig behandling.

Tandläkaren undersöker dina tänder, tandköttsfickor, mjukvävnad och bett.
Vid behov ingår upp till fyra stycken röntgenbilder.

Efter undersökningen informerar vi dig om du har något behandlingsbehov.
Om du har behov av behandling så får du ett kostnadsförslag och en behandlingsplan.