Skip to main content

Priser

Tandsams mål är att du som patient ska få den bästa möjliga tandvård. Vi arbetar kvalitetsfokuserat med beprövade metoder och använder oss av säker och modern utrustning och tandvårdsmaterial och vår personal har gedigen erfarenhet inom tandvård.

En behandling består av flera åtgärder som utförs av tandläkare eller tandhygienist. Beroende på omfattningen och komplexiteten av din behandling kan olika åtgärder behöva utföras av behandlaren.

Vi lämnar alltid ett kostnadsförslag och, när det är möjligt även olika alternativ för behandlingar. För oss är det viktigt att du som patient har full koll på vad du betalar utan några överraskningar eller dolda avgifter.

Vi anslutna till Försäkringskassan och du kan utnyttja ditt Allmänna tandvårdsbidrag hos oss.

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) från Försäkringskassan

Varje år får du ett tandvårdsbidrag från Försäkringskassan som du kan utnyttja i samband med behandling hos tandläkare eller tandhygienist. Du kan spara tandvårdsbidraget i högst 2 år. Om du inte utnyttjar bidraget under två år förlorar du det och har ett nytt årligt tandvårdsbidrag det efterföljande året.

När du besöker Tandsam ser vi till att du får ditt tandvårdsbidrag. Bidraget räknas av från ordinarie pris och syns på ditt kvitto. Det allmänna tandvårdsbidraget är baserat på din ålder.

Så mycket allmänt tandvårdsbidrag (ATB) får du

  • Fram till det år du fyller 23 är din tandvård kostnadsfri (från 1 januari 2025 är det fram till det år du fyller 19)
  • Är du 24–29 år får du 600 kr/år
  • Är du 30–64 år får du 300 kr/ år
  • Är du 65 år eller äldre får du 600 kr/ år

  Klicka på länken nedan för att läsa mer om ATB på Försäkringskassans hemsida: 
  Försäkringskassans tandvårdsstöd

Högkostnadsskydd från Försäkringskassan

Utöver ditt Allmänna tandvårdsbidrag (ATB) finns ett högkostnadsskydd från Försäkringskassan från det år du fyller 24.  Vi hjälper dig så att du får de bidrag och högkostnadsskydd som du har rätt till.

Högkostnadsskyddet täcker:

  • 50% av kostnader som överstiger 3 000 kr av Försäkringskassans referenspris
  • 85% av kostnader som överstiger 15 000 kr av Försäkringskassans referenspris

Observera att högkostnadsskyddet täcker 50 – 85% baserat på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) referensprislista. Högkostnadsskyddet täcker inte kostnader som överstiger referenspriset. 

Högkostnadsskyddet beräknas per år. Det innebär att åtgärder som görs under en sammanhängande period på 12 månader räknas in i ditt högkostnadsskydd. Du kan själv bestämma om du vill att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare löper ut, vilket kan vara fördelaktigt om du ska genomföra en större behandling.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om Högkostnadsskyddet Försäkringskassans hemsida: 
Försäkringskassans högkostnadsskydd

Prislista för behandlingar

Här hittar du priser för några av våra behandlingar. Observera att ersättning från Försäkringskassan inte är inkluderad i priserna i listan. 


Vid en tandläkarundersökning ser vi vilka behandlingsbehov du har och ger dig prisförslag. Priserna kan varierar beroende på vilken typ av behandling som krävs samt vilken ersättning från Försäkringskassan du är berättigad till. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss för mer info och konsultation. 

 • Akut undersökning
  500 – 2.500 kr

  Priset varierar beroende på problem. Observera att detta pris ej innefattar behandling.

 • Basundersökning
  1.200 kr

  En basundersökning hos tandläkare är en grundlig undersökning för att få en helhetsbild av ditt tandstatus och se om det finns något behandlingsbehov.

 • Tandstensborttagning/ behandling mot tandlossning
  1.700 kr

  Tandhygienisten utför en grundlig rengöring av dina tänder för att undvika tandköttsinflammation och tandlossningssjukdom

 • Tandblekning
  4.300 kr

  Innefattar 2 blekskenor samt 6 ampuller med blekmedel för hemblekning. 

 • AirFlow/ saltblästring
  325 – 650 kr

  Saltblästringsbehandling för att få bort ytliga missfärgningar på tänderna. 

Dela upp dina tandvårdskostnader

Vi förstår att ditt välbefinnande inte bara handlar om att ta hand om din munhälsa utan också om att göra det på ett sätt som passar din livsstil och din plånbok. Därför erbjuder vi flexibla betalningsalternativ för att göra ditt besök hos oss så smidigt som möjligt.

För att ge dig en stressfri upplevelse erbjuder vi en enkel och bekymmersfri faktureringsmetod via Fortus Finans.

Med fakturabetalning via Fortus Finans har du en betalningstid på 14 dagar. Dessutom har du möjlighet att delbetala fakturan i egen takt.

För de som önskar en räntefri delbetalning, erbjuder vi också en möjlighet till 12 månder räntefri avbetalning.

Fortus Faktura 14 dagar
Uppläggningsavgift: 0 kr
Administrationsavgift: 0 kr
Ränta: 0%

12 mån Räntefritt:
Uppläggningsavgift: 295 kr
Administrationsavgift: 39 kr
Ränta: 0%

Delbetala i egen takt (Fortus Konto)
Uppläggningsavgift: 0 kr
Administrationsavgift: 39 kr
Ränta: 1,77% (21,24% årsränta)

Särskilt tandvårdsbidrag (STB) från Försäkringskassan

Om du har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa kan du få Särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan på 600kr per halvår.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om Särskilt tandvårdsbidrag på Försäkringskassans hemsida: 
Särskilt tandvårdsbidrag

N-tandvård (Nödvändig tandvård) från Region Stockholm

För att få rätt till nödvändig tandvård behöver du:

-Ha ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser
-Omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och har en beviljad insats

För att ha rätt till nödvändig tandvård behöver du ha ett Tandvårdsstödsintyg. Intyget utfärdas av biståndsbedömare, LSS-handläggare eller enhetschef inom kommunens äldre- och handikappomsorg.
Även läkare eller distriktssköterska med god kännedom om patienten kan också styrka omvårdnadsbehovet direkt till tandvårdsenheten. Man behöver dock först ta kontakt med kommunen eller stadsdelen.

Om du har ett tandvårdsintyg så betalar du samma pris för tandvårdsbesök som den vanliga hälso- och sjukvården. Om du har fyllt 85 år så betalar du ingen patientavgift alls.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om N-tandvård på Region Stockholms: 
N-tandvård

F-tandvård från Region Stockholm

Om du har en långvarig sjukdom och grav till fullständig funktionsnedsättning till följd av sjukdomen kan du ha rätt till F-tandvård.

Diagnoser som har rätt till F-tandvårdsintyg:
-Svår psykisk funktionsnedsättning
-Parkinsons sjukdom
-Multipel skleros
-Cerebral pares
– Reumatoid artrit
-Systemisk lupus erythematosus
-Sklerodermi
-Amoytrofisk lateralskleros
-Orofacial funktionsnedsättning
-Symtom som kvarstår sex månader efter stroke
-Sällsynt diagnos (Sällsynt hälsotillstånd).

Patienter med intyg om F-tandvård betalar endast patientavgift enligt öppen hälso- och sjukvårdstaxa. Tandvårdsstödet omfattar bastandvård och avtagbar protetik.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om F-tandvård på Region Stockholms: 
F-tandvård