Skip to main content

Tanduttagning/ tandextraktion

Ibland är en tand så illa däran att den behöver tas ut.

Även visdomständer som är kindtänderna allra längst bak kan ibland orsaka smärta och infektioner och kan behöva tas bort.